Regulamin sprzedaży biletów

  1. DEFINICJE
   1. Organizatorzy: Organizatorami sprzedaży biletów jest Fundacja AleKlasa, z siedzibą w Warszawie, ul. Nowoursynowska 143K lokal: U1. KRS: 0000736741, NIP: 123-140-16-62 oraz Fundacja Prodeste, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pierwiosnkowej 6. KRS: 0000316914; NIP: 754-295-62-18 
   2. Sprzedający: Podmiotem odpowiedzialnym za sprzedaż biletów jest Fundacja AleKlasa, z siedzibą w Warszawie, ul. Nowoursynowska 143K lokal: U1. KRS: 0000736741, NIP: 123-140-16-62
   3. Kupujący: osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupu biletów na konferencję “Autystyczne umysły w cyfrowym świecie”, za pośrednictwem Internetu.
   4. Regulamin: niniejszy dokument stanowiący regulamin sprzedaży biletów na Konferencję “Autystyczne umysły w cyfrowym świecie”, za pośrednictwem Internetu, określający zasady, zakres i warunki korzystania z promocji.
 • Wydarzenie: Konferencja “Autystyczne umysły w cyfrowym świecie” odbywające się w terminie: 4-5.03.2023 online 
 1. WARUNKI SPRZEDAŻY
  1. Sprzedaż biletów odbywa się wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego utworzonego na potrzeby Wydarzenia, znajdującego się pod adresem: http://autystyczneumysly.pl/bilety/
  2. Wydarzenie prowadzone jest w formule hybrydowej: online oraz stacjonarnej – wspólne oglądanie. 
  3. Organizatorzy zapewniają sprzedaż biletów na wydarzenie w formie online oraz stacjonarne:
   • Online (dwa dni w formie online): 459 PLN
   • Stacjonarnie – wspólne oglądanie (dwa dni w Hotelu z możliwością wspólnego oglądania wykładów w auli): 589 PLN 
  4. Sprzedaż biletów w formie stacjonarnej jest ograniczona do 100 szt.
  5. Bilety, zakupione na każdym etapie sprzedaży, obejmują udział w dwóch dniach Wydarzenia, w formie online bądź stacjonarnej ze wspólnym oglądaniem w zależności od wykupionej formy
  6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie oraz programie Wydarzenia – tj. m.in. zmian na liście prelegentów, tematów i godzin wystąpień. W takim przypadku cena biletów nie ulega zmianie.

 

 1. Kupującym będącym uczestnikami konferencji “Autyzm. Ewolucja” odbywającej się w terminie 21-23.05.2022 przysługuje zniżka na Wydarzenie o wysokości 15% od ceny netto na wybraną formę. Zniżka obowiązuje wyłącznie w przypadku gdy kwota za bilet na konferencję “Autyzm. Ewolucja” nie została zwrócona oraz gdy bilet został zakupiony do dnia 18.02.2021 r.
 2. Organizatorzy w ramach opłaty nie zapewniają w szczególności dojazdu ani noclegu.
 1. PRZEBIEG TRANSAKCJI
  1. Kupujący zamawia bilet lub bilet promocyjny poprzez sklep internetowy udostępniony przez Organizatorów
  2. Jeżeli Kupujący dokonał zakupu na bilet na Wydarzenie w formie stacjonarnej – wspólne oglądanie:
   • Po uiszczeniu opłaty, Kupujący otrzymuje informację o zakończeniu transakcji oraz bilet z kodem QR upoważniający do wejścia na teren konferencji. 
   • Nazwisko Kupującego podane przy zakupie zostaje zapisane w bazie na liście uczestników Wydarzenia
   • W dniu Wydarzenia, Kupujący rejestruje swoją obecność na Wydarzeniu poprzez okazanie biletu 
  3. Jeżeli Kupujący dokonał zakupu na bilet na Wydarzenie w formie online:
   • W celu uczestniczenia w Wydarzeniu każda osoba objęta biletem zamówionym przez Kupującego musi dokonać rejestracji na platformie Zoom
   • Dzień przed Wydarzeniem osoby zarejestrowane, dla których został wykupiony dostęp do uczestnictwa w formie online dostaną link do spotkania Zoom, na którym będzie odbywać się Wydarzenie
   • W dniu Wydarzenia każda osoba, która dostała link do spotkania będzie mogła na zarejestrowanym koncie uzyskać dostęp do Wydarzenia w formie online
 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorami danych osobowych Kupujących są Organizatorzy – Fundacja Prodeste oraz Fundacja AleKlasa.
  2. Uczestnik wyraża zgodę wobec Organizatorów na przetwarzanie danych podanych przy zakupie biletu, w celu: zawarcia oraz wykonania umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, rozpatrywania skarg oraz reklamacji Kupującego, archiwizowania dokumentów, przesyłania informacji za pośrednictwem podanego adresu e-mail, bezpośrednio związanych z Wydarzeniem, w szczególności: informacji o zmianach w regulaminie, o zmianach dotyczących terminów oraz prelegentów, informacji o miejscu odbywania się Wydarzenia, dojazdach, zmianach organizacyjnych
 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
  2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do całkowitego lub częściowego przerwania sprzedaży biletów na czas nieokreślony w przypadku modernizacji strony, poprawy działania systemów informatycznych lub innych napraw w obrębie sprzedaży.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny.
  4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta, ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.